Languages

Komisyon Üyeleri

FÜ KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

 

Sıra No

Temsil Ettiği Birim

Ünvanı ve Adı Soyadı

Mail Adresi

1

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Mehmet CEBECİ

mcebeci@firat.edu.tr

2

Genel Sekreter V.

Namık Kemal ÖNDAŞ

nondas@firat.edu.tr

3

Strateji Geliştirme Dai.Bşk.

Göksel AKTAŞ

gaktas@firat.edu.tr

4

Diş Hekimliği Fakültesi

(Dekan Yardımcısı)

Y.Doç.Dr. Onur Evren KAHRAMAN

oekahraman@firat.edu.tr

5

Enstitüler

(Fen Bilimleri Enst. Müdürü)

Prof.Dr. Soner ÖZGEN

sozgen@firat.edu.tr

6

Eğitim Fakültesi

(Dekan Yardımcısı)

Doç.Dr. İrfan EMRE

iemre@firat.edu.tr

7

Fen Fakültesi

(Dekan Yardımcısı)

Y.Doç.Dr. Mehmet TUZCU

mtuzcu@firat.edu.tr

8

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

(Dekan Yardımcısı)

Doç.Dr. Kürşat ÇELİK

kcelik@firat.edu.tr

9

İlahiyat Fakültesi

(Dekan Yardımcısı)

Y.Doç.Dr. Muzaffer ÖZLİ

mozli@firat.edu.tr

10

İletişim Fakültesi

(Dekan Yardımcısı)

Doç.Dr. Metin GÜLTEKİN

mgultekin@firat.edu.tr

11

İnsani ve Sosyal Bil. Fak.

(Dekan Yardımcısı)

Prof.Dr. Abdulhalim AYDIN

halimaydin@firat.edu.tr

12

Mühendislik Fakültesi

(Dekan Yardımcısı)

Y.Doç.Dr. Mehmet KALENDER

mkalender@firat.edu.tr

13

Sağlık Bilimleri Fak.

(Dekan Yardımcısı)

Doç.Dr. Serap PARLAR KILIÇ

Serap.parlar@firat.edu.tr

14

Sosyal Bilimler MYO

Öğr.Gör. Fulya GÜLBAY

fgulbay@firat.edu.tr

15

Spor Bilimleri Fak.

(Dekan Yardımcısı)

Y.Doç.Dr. Çetin TAN

ctan@firat.edu.tr

16

Su Ürünleri Fakültesi

(Dekan)

Prof.Dr. Metin ÇALTA

mcalta@firat.edu.tr

17

Teknik Bilimler MYO

Y.Doç.Dr. Mehmet İlyas BAYINDIR

mbayindir@firat.edu.tr

18

Teknoloji Fakültesi

(Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Bahar DEMİREL

bdemirel@firat.edu.tr

19

Tıp Fakültesi

(Dekan Yardımcısı)

Prof.Dr. Oktay BURMA

oburma@firat.edu.tr

20

Veteriner Fakültesi

Prof.Dr. Mehmet ÇALICIOĞLU

mcalicioglu@firat.edutr