Languages

FÜ Kalite Komisyonu Çalışmaları

FÜ Komisyon Çalışmaları

1.      KİDR-2016 çalışmalarının organize edilmesi ve tamamlanması

2.       Memnuniyet (Öğrenci, Akademik Personel, İdari Personel) anket sorularının düzenlenmesi

3.      EBYS üzerinden tüm eğitim birimlerine yürütülen oryantasyon, engelliler, dış paydaşlar ve kariyer etkinlikleri ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi istenmesi ve bu konularda faaliyetlerin yürütülmesi

4.      Birimlerden gelen faaliyet bilgilerinin değerlendirilmesi

5.      Tıp Fakültesi Konferans Salonunda Kalite çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı

6.      Üniversitemizin tüm öğrencilerine uygulanmak ve 2016-2017 bahar yarıyılı eğitim öğretim dönemini değerlendirmek üzere ders değerlendirme anketinin hazırlanması

7.      Ders değerlendirme anketinin dönem sonunda öğrenci otomasyonu üzerinden tüm öğrencilerin kullanımına açılması

8.      Üniversitemizde kalitenin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması için tüm eğitim birimlerinin bir program çerçevesinde ziyaret edilmesi amacıyla Kalite Komisyonu üyelerinden 5 alt komisyonun oluşturulması

9.      Memnuniyet anket sonuçlarının değerlendirilmesi