Languages

Akreditasyon

TIP FAKÜLTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

Üniversitemizin bazı fakülte ve bölümleri akreditasyon için bağımsız kuruluşlara (MÜDEK, UTEAK, EAEVE) müracaat etmiş olup, belirli aralıklarla bu akreditasyon kuruluşları tarafından denetlenmektedir. Akreditasyon sürecinde belirlenen eksik yönler; gözlem, kaygı ve zayıf olarak kategorize edilerek raporlanan hususlar ilgili birim ve üniversite yönetimi tarafından ele alınarak, özellikle zayıflık ve kaygıların nasıl giderileceği sorgulanarak gerekli tedbirler alınmaktadır. 2017 yılı itibariyle Üniversitemizde Mühendislik Fakültesi ile Veteriner Fakültesinden sonra Tıp Fakültesi de akredite olmuştur.

Üniversitemizin Mühendislik Fakültesinde 2005 yılından beri MÜDEK tarafından akreditasyon çalışmaları yürütülmektedir. 2015 yılında ikinci akreditasyon süreci için başvuru sonrasında; Çevre Mühendisliği (Normal Öğretim), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Normal ve İkinci Öğretim), İnşaat Mühendisliği (Normal ve İkinci Öğretim) ve Makine Mühendisliği (Normal ve İkinci Öğretim) bölümlerinde toplam 7 program 2018 Mart ayına kadar akredite edilmiştir. Bu tarihten sonra MÜDEK tarafından Ara Ziyaret gerçekleştirilecek olup, adı geçen programlarımızın 3 yıl daha akredite edilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Mühendislik Fakültesinin akreditasyon çalışmaları için http://muh.firat.edu.tr/tr/node/113 web sayfasına tıklayınız. 

Tıp Fakültemizde akreditasyon süreci ilk defa 2010 yılında oluşturulan bir komisyon ile başlatılmış, 2011 yılında hazırlıkları takiben UTEAK’a başvurulmuştur. TEPDAD, değerlendirmesi aynı yıl yapılmış ve eksikliklerin giderilmesi için zaman tanınmıştır. 2015 yılında tekrar değerlendirilme talebimiz olmuş, bu değerlendirmede de bazı eksikliklerin devam etmesi üzerine şartlı ve bir yıl süreli bir akreditasyon önerilmiştir. 2016 yılı sonunda son eksiklikler de giderilip fakülte raporu UTEAK-TEPDAD’a sunulmuş ve yeni bir değerlendirme talebi iletilmiştir.

Ocak 2017 tarihinde yapılan ziyaret ve değerlendirme raporu Nisan ayında TEPDAD yönetim kurulunda kabul edilerek, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Tıp Fakültemizin akredite edildiği ilan olunmuştur. Fakültemiz 24. Akredite Tıp Fakültesi olmuştur. Doğu-Güneydoğu Anadolu’nun Tıp Eğitimi akredite tek Tıp Fakültesi’dir. Tıp Fakültesinin akreditasyon çalışmaları için  http://yenitip.firat.edu.tr/tr/node/242 web sayfasına tıklayınız. 

Çeşitli ulusal ve uluslararası kalite değerlendirme kuruluşları üyesi olan  Veteriner Fakültemiz, ilk olarak 2007 yılında denetim ziyareti geçirmiş ve 2011 yılındaki ikinci denetim ziyareti sonrasında şartlı akreditasyon almıştır. Son ziyaret 2013 yılında yapılmış ve fakültemiz tam (full) akreditasyon alarak kalitesini ortaya koymuştur. Şu an ülkemizdeki tam akredite 4 fakülteden biridir. 2017 yılında yapılması gereken denetleme ziyareti, EAEVE ile yapılan anlaşma sonucunda 19-23 Mart 2018 tarihine ertelenmiştir.