Diller

Komisyon Üyeleri

FÜ KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

 

Sıra No

Temsil Ettiği Birim

Ünvanı ve Adı Soyadı

Mail Adresi

1

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Mehmet CEBECİ

mcebeci@firat.edu.tr

2

Genel Sekreter V.

Namık Kemal ÖNDAŞ

nondas@firat.edu.tr

3

Strateji Geliştirme Dai.Bşk.

Göksel AKTAŞ

gaktas@firat.edu.tr

4 İnsani ve Sosyal Bil. Fak. (Dekan Yardımcısı) Prof.Dr. Abdulhalim AYDIN halimaydin@firat.edu.tr
5

Teknoloji Fakültesi  (Dekanı)

Prof. Dr. Bahar DEMİREL bdemirel@firat.edu.tr
6 Veteriner Fakültesi Prof.Dr. Mehmet ÇALICIOĞLU mcalicioglu@firat.edu.tr
7 Mühendislik Fakültesi Prof.Dr. Mehmet YILMAZ myilmaz@firat.edu.tr
8 Su Ürünleri Fakültesi (Dekan) Prof.Dr. Metin ÇALTA mcalta@firat.edu.tr
9 Tıp Fakültesi (Dekan Yardımcısı) Prof.Dr. Oktay BURMA oburma@firat.edu.tr

10

Enstitüler

(Fen Bilimleri Enst. Müdürü)

Prof.Dr. Soner ÖZGEN

sozgen@firat.edu.tr

11

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

(Dekan Yardımcısı)

Doç.Dr. Kürşat ÇELİK

kcelik@firat.edu.tr

12 Mühendislik Fakültesi (Dekan Yardımcısı) Doç.Dr. Mehmet KALENDER mkalender@firat.edu.tr

13

Teknik Bilimler MYO

Y.Doç.Dr. Mehmet İlyas BAYINDIR

mbayindir@firat.edu.tr

14 Elazığ Organize Sanayi Bölgesi MYO Öğr.Gör. Semih DİKMEN sdikmen@firat.edu.tr
15 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Neslihan AKA naka@firat.edu.tr
16 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Filiz KAZAR fbartan@firat.edu.tr