Diller

Üniversitemizde kalite çalışmalarına ilişkin geniş katılımlı toplantı yapılacaktır.

Rektörlük Makamının yazısına istinaden 09.10.2017 Pazartesi günü saat 10:00'da Mustafa Temizer Konferans Salonunda ünivesitemizin dış değerlendirme süreci ve kalite konusunda yapılması gereken çalışmalara dair geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıya tüm akademik ve idari birimlerinin yöneticileri (Dekanlar, Müdürler, Bölüm Başkanları, Daire Başkanları) ile kalite komisyonu başkanları katılacaktır.