Diller

Memnuniyet ve Ders Değerlendirme Anket Sonuçları Açıklandı.

Anket sonuçlarını görüntülemek için tıklayınız.

1) 2017 Yılı Memnuniyet Anketleri: Erişim için ankete tıklandığında, “Merkezi Kimlik Doğrulama Servisi” penceresi açılacaktır.

Akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz şifreleri ile buradan giriş yaparak ankete ilişkin tüm detayları

ve sonuçları görebileceklerdir.

2) 2016-2017 Bahar Yarıyılı Ders Değerlendirme Anketleri: Bu ankete erişim de “Merkezi Kimlik Doğrulama Servisi” üzerinden sağlanmaktadır. Bu ankete erişebilecek olanlar; Öğretim Elemanları, Bölüm Başkanları, Dekan ve Müdürler, Rektör ve Yardımcılarıdır.  Öğretim Elemanı, sadece sorumlu olduğu derslere; Bölüm Başkanı, bölümdeki tüm öğretim elemanlarının verdiği derslere; Dekan/Müdür, kendi birimindeki Fakülte/YO/Konservatuar/MYO tüm öğretim elemanlarının verdiği derslere; Rektör ve Yardımcıları ise, üniversitenin tüm öğretim elemanlarının verdiği derslere ve bunların anket sonuçlarına erişebilecektir.

NOT: Her iki anket sistemi de dinamik bir yapıya sahip olup, bundan sonra yapılacak anketler, aynı sistem üzerinden kayıt altına alınacaktır. İstenilen yıl/dönem seçilmek suretiyle ve geçmiş dönemler ile karşılaştırmalı olarak anket sonuçlarına ve değerlendirmelere erişim sağlanacaktır.

                                                                                                                                                                               Rektörlük